Društvo psihologa Virovitičko podravske županije suorganizator na konferenciji u Rovinju

Hrvatsko psihološko društvo povjerilo je organizaciju 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa Društvu psihologa Istre i Društvu psihologa Virovitičko-podravske županije uz suorganizaciju Hrvatske psihološke komore. Konferencija je održana od 5. do 8. studenog u Rovinju, a prisustvovalo joj je 730 psihologa i određeni broj pedagoga i odgajatelja. Rad konferencije odvijao se u različitim oblicima: održano je 13 simpozija, 77 usmenih izlaganja, 45 postera, 23 okrugla stola, 19 radionica, 8 stručnih domjenaka.

Glavna tema Konferencije bila je posvećena obrazovanju. Kako je obrazložila predsjednica Programskog odbora prof. dr. Vesna Vlahović-Štetić „Svjedoci smo velikih društvenih promjena koje se ogledaju u shvaćanju obrazovanja i njegove uloge te u razumijevanju značaja ljudskih resursa za razvoj zajednice“. Zato su psiholozi pokušali što više osvijetliti i osmisliti svoju ulogu u kreiranju stručnih i znanstvenih odgovora na pitanja poput ovih „Jesmo li kao zajednica spremni za te promjene; jesu li nove generacije dobro pripremljene za svijet koji ih okružuje i očekuje; činimo li kao društvo i kao struka dovoljno na toj pripremljenosti; kako obrazovanje približiti svim sudionicima i učiniti ga pribvlaćnijim?“ Itd.

Posebno treba spomenuti tzv. pozvana plenarna predavanja, kojih je ovaj puta bilo 5, a održali su ih eminentni stručnjaci i znanstvenici psiholozi. Prvo predavanje održala je Vlasta Vizek Vidović (iz Hrvatske) u kojemu je govorila o učiteljima početnicima i istaknula kako kvaliteta nekog obrazovnog sustava ne može biti bolja od kvalitete njegovih učitelja. Ferre Laevers (iz Belgije) govorio je o dobrobiti i angažiranosti kao ključnim elementima u razvitku djece, osobito njihovih talenata i emocionalnog zdravlja kao posljedica njihove aktivne uloge. Stephan Dutke (iz Njemačke) prikazao je bitne aspekte poučavanja psihologije. Elsbeth Stern (iz Švicarske) govorila je o progresu koji je učinila psihologija u razumijevanju procesa smislenog učenja. David Whitebread (iz Engleske) pokazao je kako tzv. metakognitivne te samoregulacijske sposobnosti kod djece imaju temeljno značenje kako u općem tako i u školskom razvoju djece.

Od predstavljenih knjiga spomenut ćemo knjige „Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena“, „Samoregulacija učenja – možemo li naučiti učiti“ te udžbenik „Psihologija obrazovanja“,knjiga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnog zdravlja ljudi“.

Školski psiholozi i psiholozi u predškolskom odgoju zaključili su kako postoje brojne poteškoće i prepreke u njihovom radu (glavna je, dakako, materijalno zanemarivanje odgoja i obrazovanja, zbog čega ih je premalo zaposleno), ali provjeravajući svoju stručnu djelotvornost egzaktno su utvrdili – gledajući općenito – da postižu mjerljive uspjehe, da ih stručno i laičko okruženje prepoznaje te da imaju dobru uzajamnu suradnju s drugim strukama u odgoju i obrazovanju. Ta ih činjenica neće, međutim, spriječiti da i dalje usvršavaju svoju struku u čemu im izravno pomažu međusobne razmjene iskustava na stručnim konferencijama poput ove upravo održane.

Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije imalo je zapaženu i prepoznatljivu ulogu na Konferenciji. U srijedu, 05.11. bila je organizirana „Virovitička večer“ kojoj su prisutvovali gotovo svi sudionici Konferencije koji su do tada pristigli. Kvartet Artes, na samom otvaranju nastupio je sa dvije pjesme a tijekom „Virovitičke večeri“ kada je bio njihov koncert pokazali su svoju glazbenu virtuoznost na oduševljenje auditorija. Pohvale za uspjelo veče stizale su tijekom trajanja konferencije jer osim glazbe mogla su se kušati i vina našeg kraja. Isto tako prezentirali smo i kratke filmske uratke naših  psihologinja (Sanja Milković Šipek, Katarina Pecek Britvić) iz škola i vrtića (Jelka Predragović) te o radu našeg Društva. Osim toga, više članova  Društva aktivno je sudjelovalo u radu Konferencije.

Poster prezentacije:

Mirela Vlašić Fištrović, Anita Ercegovac i Maja Štampar: Povezanost korištenja strategija učenja sa školskim uspjehom učenika

Jasna Per-Kožnjak i Ljiljana Matošević: Provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u Virovitičko-podravskoj županiji.

Marieta Kanižaj, Sanja Milković Šipek i Katarina Pecek Britvić: Izvori stresa kod učitelja

U radionici:”Kako biti dobar mentor psihologu vježbeniku” prof. Jadranka Puzak predstavila je mentorstvo kliničkog psihologa. Iz znanstvenog istraživanja dr.sc Nataše Jokić Begić i dr.sc. Vesne Vlahović Štetić, koje je provedeno među vježbenicima koji su u 2014. godini polagali stručni ispit, proizašlo je da je najbolji mentor u 2014. godini iz područja kliničke psihologije članica DPVPŽ prof. Jadranka Puzak.

Prof. Vladimir Kolesarić sudjelovao je na okruglom stolu: ”Što korisnici očekuju od psihologa i kako mi kao struka odgovaramo na ta očekivanja?”

Zahvaljujemo svima koji su pridonijeli da ova konferencija bude uspješna.

Jasna Per Kožnjak

Vladimir Kolesarić

Ivana Martinušić