ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PSIHOLOGA VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE

Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije održalo je izbornu skupštinu na kojoj je predsjednica Jasna Per Kožnjak podnijela izvješće o proteklom četverogodišnjem radu društva, osnovanog 1998. godine s ciljem okupljanja psihologa s područja cijele županije i zastupanja njihovih profesionalnih interesa i psihologijske djelatnosti. Najznačajnija aktivnost u 2007. godini bila je suorganizacija Simpozija o kockanju, a iduće godine društvo se aktivno uključilo u organizaciju Tjedna psihologije kako bi pokazalo svu širinu poslova psihologa kroz različite primjene struke u zajednici i destigmatizaciju psihološke struke.

Tijekom četiri do sada održana Tjedna psihologije promovirana je psihologijska struka promocijom dviju knjiga iz psihologije prof. Mirjane Krizmanić, organizirane su radionice na razne teme okrugli stolovi, tribine i predavanja. Značajna aktivnost bila je i suorganizacija 16 godišnje konferencije psihologa u Poreču.

Ove godine u Tjednu psihologije bilo je 18 događanja a uz članove nazočili su im i gosti, Gordana Buljan Flander,Dragana Matešković,Nataša Jokić Begić. Predstavljena je knjiga Moji se roditelji razvode a Nataša Jokić Begić održala je predavanje o muškom i ženskom načinu borbe sa svakodnevnim stresom.

Posjećena je Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba te su dobiveni  stručni priručnici.

Stručna predavanja održali su Marina Ajduković i Vladimir Kolesarić
Relativno malo po broju članova  Društvo psihologa Virovitičko – podravske županije u svom dvanaestogodišnjem radu bilježi značajne rezultate svojih članova. Četiri naša člana dobili su priznanje i odlikovanje Hrvatskog psihološkog društva.

Priznanje « Marulić: Fiat psychologia» za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju Hrvatske primijenjene psihologije,dobili su Martin Lovretić ( 2007.), Jasna Per  Kožnjak (2009.)i Siniša Brlas (2010.).

Naš počasni član, sveučilišni profesor dr. sc.Vladimir Kolesarić  odlikovan je «Zlatnim grbom» HPD-a za 2007. godinu, pri odlasku u mirovinu 2009. godine dobio je Povelju za životno djelo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ove godine dobio je  psihologijsku nagradu Ramiro Bujas za životno djelo- kazala je predsjednica Jasna Per Kožnjak

Govoreći o planovima predsjednica županijskog Društva psihologa istaknula je da će i nadalje sudjelovati u organizaciji Tjedna psihologije ,promovirati  publikacije, organizirati tribine s  aktualnim temama, popratiti stručna događanja na razini HPD i Komore, sudjelovati na stručnim skupovima  i u rad uključiti nove članove.

Na skupštini je izabrano i novo rukovodstvo: Jasna Per Kožnjak ponovno za predsjednicu,Vladimir Kolesarić za dopresjednika,Marijeta Kanižajza tajnicu, a Jadranka Puzak i Ksenija Vujanović za članice. U Nadzorni odbor izabrani su Martin Lovretić predsjednik te Melita Majurec i Jasna Plantak.

U društvo su primljene i nove članice Jelka Predragović,  mag.psych. psihologinja u vrtiću «Cvrčak»i Mirela Vlašić mag.psych. psihologinja u Strukovnoj školi.

Na samom kraju skupštine nova stara predsjednica zahvalila je svima koji su pomogli u radu društva, te uručila zahvalnice tvrtkama i pojedincima za podršku društvu, a članovima društva za promicanje psihologijske  struke.